Forsheda/Värnamo

Moderna industri, lager, kontor och logistikbyggnader i direkt anslutning till väg 27 ca 20 km till såväl Värnamo som Gislaved. Forsheda ligger ca. 20 km väster om Värnamo, längs riksväg 27. Med mindre än 1500 invånare är detta samhälle en av de största orterna i Värnamo kommun. Det ger en hög servicenivå, många fritidsaktiviteter och ligger i anslutning till Storån och sjön Bolmen. Industrin präglas av gummi och verktygstillverkning, Trelleborg-industrier och Vibracoustic utgör stora HG.

Fastighet                                 Forsheda 5:109, 5:132

Adress                                      Storgatan 28 och Galvanovägen 6, Forsheda

Ort                                            Forsheda

Area                                 Forsheda 5:109 | 134 285 m², Forsheda 5:132 | 7 105 m²

Uthyrningsbar yta            Forsheda 5:109 | 31 099 m², Forsheda 5:132 | 2000 m²

Typ                                   Industri, lager, kontor, och logistikbyggnader

Karta

Fler bilder