Gislaved

Industri, lager, logistik, kontor och samhällsfastighet vackert belägen utmed Nissan centralt i Gislaved tätort. Kommunen genomkorsas av riksväg 26 (Nissastigen) och riksväg 27 liksom järnvägslinjerna Halmstad-Nässjö och Kust-till-kustbanan mellan Göteborg och Kalmar. Gislaved är en del av Gnosjöregionen som präglas av hög företagsamhet. Befolkningen närmar sig nu 30 000 invånare där Gislaved är tätort med mer än 10 000 invånare. Näringslivet i Gislaveds kommun domineras av tillverkningsindustrin, framför allt plast-, verkstads-, gummi-, metall- och träindustri. Stor andel av företagen är exporterande.

Fastighet                                Gislaved Henja 10:4 samt Gislaved Verkstaden 2

Adress                                     Gislaved Henja 10:4, Åbjörnsgatan 2, 4 och 7, Gislaved, Verkstaden 2, Åbjörnsgatan 5, Gislaved

Ort                                           Gislaved

Area                                Gislaved Henja 10:4 | 71 826 m², Verkstaden 2 | 23 972 m²

Uthyrningsbar yta           Gislaved Henja 10:4/Verkstaden 2 | 44 882 m²

Typ                                  Industri, lager, logistik, kontor och samlingslokaler.

Karta

Fler bilder