Landskrona

Fastigheten bebyggdes år 1982 med ett flerbostadshus i två våningar samt källare. Landskronas infrastruktur består av såväl motorväg (E6 och E20) samt den nya Västkustbanan som fått en ny sträckning mellan Kävlinge och Helsingborg via Landskrona. Befolkningen i Landskrona uppgår till knappt 45 000 människor och med en prognos om ytterligare 8 500 till 2025. Landskronas privata näringsliv domineras av tillverkningsindustri, medan tillväxten av nya arbetstillfällen sker inom transport och lager (DSV:s nya centrallager).

Fastighet                                 Landskrona, Trekanten 30

Adress                                      Stora Norregatan 130, Landskrona

Ort                                             Landskrona

Area                                  203 m²

Uthyrningsbar yta              –

Typ                                    Bostäder

Karta

Fler bilder